Kúty - kríž (1906) v obci

V obci na Štefánikovej ulici je kamenný kríž, ktorý podľa zakladateľského nápisu, vytesaného priamo na podstavci, dali postaviť Štefan a Juliana Horný v roku 1906. Samotný cementový kríž nad podstavcom je nepôvodný. Kríž je na podstavci signovaný kamenárskou dielňou F. Zbořila z Uherského Hradišťa. Kríž je v tejto úprave je prinajmenšom už od mája 2005.

Podľa popisu z monografie obce býval samotný kríž nad podstavcom liatinový s trojlístkovým ukončením ramien. Na podstavci mala byť zakladateľská čierna tabuľka s rovnakým nápisom.

 

Ku cti našeho Spasiteľa

dali postaviť

Štefan a Juliana

HORNÝ

L. P. 1906

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty,  Skalica-Kúty 2004-5, str. 131