Kuklov - kríž (1941) misijný

Na fasáde kostola v Kuklove je latkový drevený misijný kríž z roku 1941. Na ramenách má vyrytý nápis zaznamenávajúci misie roku 1941 a pod ním letopočet ďalších misií z roku 1950, ktorý je vyskladaný z plechových litier.

 

19 SV: MISIE 41

 

1950