Kuklov - kríž (1939) drevený pred kostolom

V obci pred kostolom je drevený kríž vztýčený v roku 1939. Tento letopočet je vyskladaný z plechových litier zozadu nohy kríža. Kríž s veľkým korpusom Krista dopĺňajú dve samostatné sochy žien na murovaných podstavcoch.
Podľa M. Kalinovej a S. Paulusovej ide o Pannu Máriu (modliacu sa) a sv. Máriu Magdalénu (s rukou na srdci). Sochy boli súčasťou Kalvárie budovanej roku 1886 rodinou Súček.* Aké bolo pôvodné zloženie Kalvárie vrátane kríža, nie je známe. V aleji vedúcej ku kostolu je súbor zastavení Krížovej cesty v podobe štíhlych kaplniek, ktorý Kalváriu dopĺňa, ale ten je z novšej doby.

 

* Michaela Kalinová, Silvia Paulusová: Kuklov, In: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002. str. 220.

Pozn.:  Autorky pracovali s rukopisom (1961)Jána Pöstényiho: Z dejín obce Kuklov.

There are no images in the gallery.