Koválov - kríž (1873) pri kostole

Pri kostole v obci je kamenný kríž s pylónom. Sú na ňom kamenné plastiky Krista a Panny Márie s insitným výrazom. V kartuši na podstavci je vyrytý nápis zakladateľa kríža.

KE CTI
UMUČENÉHO
PÁNA JEŽIŠA
KRISTA
DAL VYSTAVIT
MICHAL LANŽA
ROKU 1873

 

V zakladateľskom nápise je meno Michal Lanža, no podľa fundačných kníh kríž nechal postaviť Adam Lanža.*

* Martin Hoferka: Koválov 1392-2012, Skalica-Koválov 2012, str.39