Koválov - kríž (1793) za obcou

  Za obcou pri ceste do Smrdák je drevený kríž bez datujúcich nápisov, osadený na betónovom nosníku. Je z novšej doby, ale je na mieste, na ktorom boli kríže umiestnené oddávna.

Nasledujúce informácie o predchodcovi dnešného kríža publikoval M. Hoferka. Kríž dala postaviť obec na rázcestí do Smrdák a k viniciam v roku 1793, ale kríž tu jestvoval už predtým aspoň od 2. polovice 18. storočia. Koncom nasledujúceho storočia plánovali kríž preložiť ďalej od cesty, zatmeliť praskliny, natrieť a ohradiť. Nie je jasné, či všetko zamýšľané aj vykonali. V roku 1898 kríž natreli a zaobstarali naň nový liatinový korpus Krista. Celkové výdavky predstavovali 22 zlatých a 43 grajciarov. Posviacku korpusu na kríži vykonal 23. júla 1899 dekan Fr. Kuna.

 

* Martin Hoferka: Koválov 1392-2012, Skalica-Koválov 2012, str. 39