Jablonica - kríž (194?) v chotári

Pri ceste na Lipovec za majerom Dúbrava je drevený kríž postavený v 40-tych rokoch 20. storočia, pravdepodobne za šťastné prežitie vojnových udalostí. Zakladateľský nápis rodiny Kurtovej na tabuli z hrubého plechu je vytvorený z vyzváraných litier, pričom chýba posledná číslica letopočtu. Rodina Kurtová bola vlastníkom spomenutého majera.

 

VĎAKA

BOHU ZA

POMOC A

OCHRANU

ROD

KURTOVÁ

APRIL

194

 

Felix Rímeš, Anna Hamerlíková a kol.: Hospodársky život obce, in: Jablonica, Skalica 2002, str. 62