Jablonica - kríž (1934) za obcou

Za obcou pri ceste do Cerovej je v ohrádke zo železných roksorových prútov kamenný kríž z roku 1934. Letopočet je súčasťou zakadateľského nápisu vyrytého do telesa kríža, podľa ktorého ho dal postaviť Jozef Hájiček s rodinou. Samotná krížová nadstavba je už možno nepôvodná. Kríž bol postavený pravdepodobne na mieste staršieho, ktorý je na tomto mieste zaznamenaný na mape už v 2. polovici 19. storočia.

 

Na čest

ukrižovaného      Ježiša

venuje

JOZEF HAJIČEK

a jeho rodina

 

JABLONICA 1934