Hradište pod Vrátnom - kríž (1783) pred cintorínom

Pred ohradou cintorína je kamenný kríž s pylónom, na ktorého podstavci je vyrytý letopočet 1783. Iné nápisy sa na ňom teraz nenachádzajú. V monografii Hradišťa uviedli, že nad letopočtom 1783 je rok opravy Reno 1910.

 

Anton Adamkovič, Ivan Hatiar: Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 2002, str. 175