Dojč - zaniknutý kríž (18. stor.) pred kaplnkou

Pred kaplnkou Najsvätejšej Trojice v Dojči stával v 18. storočí kríž. Kaplnka bola postavená asi krátko pred rokom 1721. Tak to vyplýva z úpisu základiny jej zakladateľa Martina Reháka, ktorú podpísal 3. júna toho roku. Listina je publikovaná V. Drahošovou v monografii obce.* M. Hoferka sprístupnil informáciu, že pred vstupom do kaplnky stával kríž. Pracoval s vizitáciami dojčianskej farnosti z rokov 1731, 1756, 1761 a 1788, ale presnejšie žiadnu z nich ku krížu nešpecifikoval.** V listine M. Reháka sa kríž nespomína, pravdepodobne ho dali postaviť neskôr. Dnes pred kaplnkou nie je žiadny kríž.

 

* Viera Drahošová: Pramene k dejinám Dojča, in: Dojč, Skalica – Dojč 1998, str. 156-158

** Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 97