Dojč - kríž s Pietou (pomník padlých)

Pri kostole Všetkých svätých sa nachádza pomník padlým v 1. svetovej vojne v tvare kríža s Pietou na vysokom podstavci. Spredu podstavca sú vsadené dve tabule s menami padlých vojakov z obce. Na spodnú tabuľu bolo po 2. svetovej vojne dodatočne vytesané meno Imricha Gajara, ktorý zahynul v nemeckom koncentračnom tábore. Zľava je reliéf ženy, kladúcej veniec k truhle, a sprava anjel s umierajúcim vojakom. Pomník je dielom kamenárskej firmy Štáblu z Hodonína, ktorý je dole signovaný. Na predeli medzi Pietou a podstavcom je vyrytý nápis:

 

Ó VY VŠETCI KTORÍ IDETE POMIMO, POSTOJTE, POPLAČTE SI

A POMODLITE SA ZA DUŠE TÝCHTO PADLÝCH HRDINOV.

 

 AUGUSTIN KREMPA           1896  +1914.

YMRICH TRUP                    1888  +1914.

JAN JURAČKA                    1889  +1914.

JAN VÁCLAVEK                 1890  +1914.

MICHAL VALACHOVIČ        1882  +1914.

MATĚJ JAKUBEC                1894  +1914.

FRANTIŠEK TRUP              1894  +1915.

LUDEVIT MATULA             1893  +1915.

EDUARD VIZVARI             1894  +1915.

ONDREJ NOVÁK                1885  +1915.

JAN ŽILINEK                     1882  +1915.

RUDOLF POLÁK                 1894  +1915.

ANTONÍN UHEREK            1897  +1915.

PAVEL HAJLA                     1894  +1915.

JOZEF GAJAR                     1884  +1915.

JAN GREGUREK                 1893  +1915.

FRANTIŠEK JURAČKA        1892  +1915.

ŠTEFAN VAJDA                  1893  +1915.

ŠTEFAN ŠTORA                 1893  +1915.

LUDEVIT MICHALOVIČ       1896  +1916.

JAN MORÁVEK                  1893  +1916.

YMRICH VÁCLAVEK        1891  +1916.

MARTIN ŠVONDRA           1889  +1916.

LUDEVIT NĚMEČKAI        1875  +1916.

LUDEVIT MORÁVEK         1897  +1916.

JOZEF REGÁSEK               1895  +1916.

YMRICH VÁCLAVEK          1896  +1916.

ŠTEFAN OVEČKA               1872  +1916.

 

VINCENC BRUSIL               1870  +1917.

RUDLF GAJAR                     1897  +1917.

LEONARD HAJLA                1898  +1917.

ANTONÍN ŽILINEK              1867  +1917.

JAN MALIK                         1877  +1917.

JOZEF MUNDA                    1899  +1918.

RUDOLF TRUP                     1897  +1918.

    BALTAZÁR MORÁVEK     

         1896  +  1918.           

FRANTIŠEK OTOČKA                1897  +1918.

LUDEVÍT VALA                        1895  +1918.

FERDINAND MATULA               1898  +1918.

FRANTIŠEK ŽILINEK                1897  +1918.

JOZEF PAVLÍK                         1880  +1918.

LEONARD MORÁVEK                1897  +1918.

YMRICH MORÁVEK                   1895  +1918.

IMRICH GAJAR

1913  +  1945.