Dojč - kríž s erbom pri kostole

Pri kostole Všetkých svätých v obci je kríž s erbom bez nápisov na barokizujúcom podstavci.

Nasledujúce informácie sú od M. Náhlika. Na kríži je erb rodu Koronthály, o ktorom predpokladá, že svoje rodové sídlo mal práve v Dojči. Juraj Koronthály (od roku 1837 hlavný inžinier Nitrianskej župy) s manželkou Máriou Papánkovou je pochovaný práve pred krížom. Ich dve deti Magdaléna a Jozef zomreli pri epidémii v roku 1831 a tiež sú pochované pred kostolom.*

 

* Marián Náhlik: Erby zemianskych rodov, in: Dojč (zost. M. Zajíčková, V. Drahošová), Skalica 1998, str. 75