Dojč - kríž drevený za obcou

Za obcou pri ceste do Šajdíkových Humeniec je drevený kríž (5,5 m) bez nápisov. Jeho predchodca na tomto mieste existoval v 2. polovici 19. storočia, pretože je zakreslený na mape 3. vojenského mapovanie rakúsko-uhorskej monarchie.

Na Marka (25. apríla) chodievali ku krížu procesie z kostola a kňaz tu svätil oziminy. Posvätené steblá si veriaci uchovávali v modlitebných knižkách.*

 

* Mária Zajíčková: Výročné zvyky a sviatky, in: Dojč, Skalica-Dojč 1998, str. 107