Dojč - drevený kríž na konci obce

Na severovýchodnom konci obce pri pôvodnej ceste do Senice je schátraný drevený kríž, ktorý ukrývajú vyrastené dreviny. Na kríži bol v roku 1955 osadený drevený korpus Krista, ktorý preniesli z kríža oltára kostola Všetkých svätých. Je možné, že spomenutý rok je aj rokom vzniku prícestného kríža, ktorý sme v skoršom období na mapách nenašli. Kríž v 2. dekáde tohto storočia schátral a stojí pred úplným zánikom. Drevený korpus Krista našťastie zrenovovali a 11. júla 2020 osadili na nástennom drevenom kríži v interiéri kaplnky Najsvätejšej Trojice.

 

Dojč včera a dnes, 12. 7. 2020, in: facebook.com