Dojč - kríž (1862, 1960, 2019) v obci

V obci na ulici smerujúcej do Šajdíkových Humeniec býval vysoký drevený kríž na betónovom nosníku v železnej ohrádke. Zozadu kríža bol vyrytý letopočet jeho vztýčenia 1960. Š. Zajíček k histórii kríža uviedol, že pôvodný drevený kríž v časti Otrubnica bol postavený z fundácie dojčianskeho rodáka kanonika Štefana Nemečkaya. Fundáciu založil 2. júla 1862. V roku 1960 mali na novopostavený kríž preniesť pôvodnejší drevený korpus Krista, asi to už nebude ten z dnešnej doby. V roku 2019 bol kríž nahradený novým dreveným v proporciách predošlého, z ktorého preniesli korpus Krista.

 

Štefan Zajíček: Stavebné a umeleckohistorické pamiatky, in: Dojč (zost. M. Zajíčková, V. Drahošová), Skalica 1998, str. 69

Kamerové systémy