Dojč - kríž (1862, 1960) v obci

 V obci na ulici smerujúcej do Šajdíkových Humeniec je drevený kríž (5,5 m) v železnej ohrádke. Je upevnený na betónovom nosníku. Zozadu je vyrytý letopočet vzniku kríža 1960.

Š. Zajíček k histórii kríža uviedol, že pôvodný drevený kríž v časti Otrubnica bol postavený z fundácie dojčianskeho rodáka kanonika Štefana Nemečkaya. Fundáciu založil 2. júla 1862. V roku 1960 mali na novopostavený kríž preniesť pôvodnejší drevený korpus Krista.*

 

* Štefan Zajíček: Stavebné a umeleckohistorické pamiatky, in: Dojč (zost. M. Zajíčková, V. Drahošová), Skalica 1998, str. 69