Dojč - kríž (1857) v chotári

Trnavský kanonik Štefan Nemecskay dal postaviť kamenný kríž v roku 1857 pri svojom rodnom dome. Kríž sa nachádza na samote Pri Štetinári, ktorá vznikla na mieste bývalého mlyna na rieke Myjava na okraji dojčianskeho chotára. Kamenný kríž s pylónom na barokizujúcom podstavci s volútami nesie zakladateľský nápis s chronogramom. Ďalší drevený kríž priamo v obci pred starou školou dal Š. Nemecskay postaviť v roku 1862.
Na fotografiách Stanislava Šimeka z apríla 2017 sú uskladnené jednotlivé súčasti kríža. Jediná časť, ktorá nie je na nich viditeľná, je pylón (časť medzi samotným krížom a rímsou s konzolou pre sochu Panny Márie).

Martin Hoferka: Kanonik a prepošt Štefan Nemecskay z Dojča, in: Záhorie 3/2014, str. 16

Kamerové systémy