Dojč - kríž (1857) v chotári

Trnavský kanonik Štefan Nemecskay dal postaviť kamenný kríž v roku 1857 pri svojom rodnom dome. Kríž sa nachádza na samote Pri Štetinári, ktorá vznikla na mieste bývalého mlyna na rieke Myjava na okraji dojčianskeho chotára. Kamenný kríž s pylónom na barokizujúcom podstavci s volútami nesie nápis s chronogramom od svojho zakladateľa. Ďalší drevený kríž, teraz už priamo v obci pred starou školou dal Š. Nemecskay postaviť v roku 1862.

 

Použitá literatúra: Martin Hoferka: Kanonik a prepošt Štefan Nemecskay z Dojča, in: Záhorie 3/2014, str. 16