Dojč - drevený kríž za obcou

Za obcou pri ceste do Šajdíkových Humeniec je drevený kríž bez nápisov. Jeho predchodca na tomto mieste existoval v 2. polovici 19. storočia, pretože je zakreslený na mape 3. vojenského mapovanie rakúsko-uhorskej monarchie. Vo sviatok sv. Marka chodievali ku krížu procesie od kostola a kňaz tu svätil oziminy.

 

Mária Zajíčková: Výročné zvyky a sviatky, in: Dojč, Skalica-Dojč 1998, str. 107

Kamerové systémy