Rozbehy - kríž (1816) na cintoríne

 Rozbehy sú súčasťou Cerovej od roku 1976, ale majú vlastný cintorín, na ktorom je ústredný kamenný kríž z roku 1816. Letopočet je vyrytý do podstavca v tvare ANNO 1816. Na kríži je krátky pylón a socha Krista s ľudovým výrazom. Kríž je spevnený železnými svorkami.