Cerová - kríž (1889) na cintoríne v Cerovej

Na cintoríne v Cerovej je ústredný kríž z roku 1889. Tento letopočet je vyrytý v kartuši podstavca.

Tvorca kríža použil jednoduché architektonické prvky a tak najvýraznejšími výtvarnými detailami kríža sú pomerne zachovalé sochy Krista a Panny Márie.

IHS

R. 1889