Cerová - kríž (2007) v poli

V chotári Cerovej, severne od obce je drevený kríž z roku 2007. V tomto roku bol postavený nový kríž asi na mieste staršieho. Kríž na tomto mieste existoval podľa máp už v období medzivojnového Československa.