Cerová - kríž (1889) na cintoríne

Na cintoríne v Cerovej je ústredný kríž z roku 1889. Tento letopočet je vyrytý v kartuši podstavca. Tvorca kríža použil jednoduché architektonické prvky a tak najvýraznejšími výtvarnými detailami kríža sú pomerne zachovalé sochy Krista a Panny Márie.

 

IHS

R. 1889