Častkov - kríž na cintoríne

Na cintoríne v obci je nový ústredný drevený kríž bez nápisov na železnej vzpere, ukotvenej v betónovej podlážke.