Čáry - misijný kríž (2000)

Pred kostolom v obci je drevený misijný kríž z roku 2000, ako o tom svedčí nápis na jeho ramene. Kríž bol vztýčený na záver týždeň trvajúcich misií, ktoré tu viedli kňazi z farnosti Staré Hory. Ďalšie misie sa tu konali v roku 2011.