Čáry - kríž (2000) misijný

Pred kostolom v obci je drevený misijný kríž z roku 2000, ako o tom svedčí nápis na jeho ramene. Kríž bol vztýčený na záver týždeň trvajúcich misií, ktoré tu viedli kňazi z farnosti Staré Hory. Ďalšie misie sa tu konali roku 2011. Tento letopočet je zvisle dorobený na nohe kríža hneď pod ramenami. Kríž je zhora oplechovaný, je vsadený priamo do betónovej podlážky.