Čáčov - kríž (zač. 19. stor.) pred cintorínom

Pri ceste k cintorínu je vysoký kamenný kríž (5 m ). Kríž by mohol byť zo začiatku 19. storočia, ale nadal by sa vylúčiť ani skorší vznik ešte v 2. polovici 18. storočia. Je na ňom latinský nápis s chronogramom a s reliéfnou výzdobou pripomínajúcou erb.

V prepise textu môžu byť chyby a podľa súčtu zvýraznených grafém je jasné, že chronogram je komplikovanejší a sú v ňom zašifrované možno aj dva letopočty.

 

SANCTA DEI CHARITAS

MISEROS NOS VIVI ECATOS

ERVES DEX-TENEBRIS

MORTE CRVORE CRVCE