Čáčov - kríž (1912) pri kostole

   Pred kostolom Nanebovzatia Panny Márie v Čáčove je kamenný kríž z roku 1912. Jeho najvýraznejším výtvarným prvkom je ústredné teleso, v ktorom je krátky nápis s letopočtom a zvyšok kovovej ružice, ktorá niekedy niesla lampáš. Kríž postavili na mieste pôvodnejšieho vysokého dreveného kríža.

 

V kríži Krista

spása ista

1912