Čáčov - kríž (1906) v chotári

Na kraji chotára pri ceste do Dojča je kamenný kríž. Je v poli v zanedbanom stave. Na rozbitej zakladateľskej kamennej tabuľke je čiastočne čitateľný nápis.

 

….............

…..............

PAV........ALIK

…............

roku 1906

 

Klaňame sa Tebe Pane

Ježiši Kriste a

dobrorečíme Tebe.