Čáčov - kríž (1855) na cintoríne

Novozaložený cintorín  v Čáčove posväcovali 14. októbra 1855 kňazi rímskokatolíckej aj evanjelickej a. v. cirkvi, každý svoju časť.*

Na cintoríne bol zároveň postavený v tom istom roku ústredný kamenný kríž (3,5 m). Letopočet s datujúcim nápisom je vytesaný v kartuši podstavca. Podstavec zdobia volúty a pre kríž je charakteristický pylón s manžetovým ukončením.

 

KRÍŽ TENTO

NA ČEST A CHVÁLU BOHA

P.V. JOHANNA NÉP NAGY

ROD. TOMKA

Z POBOŽNOSTI

VISTAVILA

1855.

 

* Martin Braxatoris: Historia cirkve evanjelickej a. v. senickej, Myjava 1922, str. 94