Čáčov - kríž (1786) na kraji obce

Na kraji obce pri ceste do Senice je v kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1786. Letopočet je vyrytý s latinským mottom (na väčšiu božiu slávu) do barokizujúceho podstavca. Výrazným výtvarným prvkom kríža je podstavec s volútami a krátky pylón.

 

AD

MAIO

REM

DEI GLO

RIAM

1786