Borský Svätý Jur - kríž na ceste do Tomkov

V chotári obce pri ceste do Tomkov je kamenný kríž. Je pred jazerom, ktoré vzniklo zatopením tehelnej jamy. Nezachoval sa na ňom žiadny nápis, aj keď na podstavci je miesto pre chýbajúcu tabuľku. Kríž nemá v  našom regióne analógiu, preto ho možno len ťažko časovo zaradiť. Pozoruhodná je na ňom najmä husto profilovaná rímsa. Nachádza sa v novodobej ohrádke z roksorových tyčí, v čele ktorej vyzváraný nápis PRESVÄTE ZNAMENIE.