Borský Svätý Jur - kríž (2. pol. 19. stor.) pri kostole

V obci pri kostole sv. Juraja je kamenný kríž, na ktorom sa nezachovali žiadne nápisy. Mohli by sme ho datovať do sedemdesiatych až osemdesiatych rokov 19. storočia.