Borský Svätý Jur - kríž (1909?) v kaplnke Černých

Na cintoríne v obci je pohrebná kaplnka rodiny Černých s kryptou. Je z roku 1886.* V nej je kamenný kríž, ktorý slúži ako náhrobok. Podstavec imituje mohylu skál a je do neho vložená nápisová tabuľka v nemčine. Tabuľku, alebo celý kríž venovala dcéra svojim rodičom po ich smrti.

 

Hier ruhen Herr

Georg Cherny

von Chernahora

Grosgrundbesitzer

gestorben am. 29. Dezember 1882

im 78. Lebensjahre.

Und dessen Gattin

Hermine

geborene Baronin Horetzky

de Horka

gestorben am 27. Juli 1909

im 72. Lebensjahre

Gewidmet von Eurer dank=

baren Tochter

Hermine Haczek

geborene Cherny de Chernehora

Oberrstensgattin.

 

* Imrich Ehrenberger: Borský Svätý Jur 1394-1994, Borský Svätý Jur, str.77