Borský Svätý Jur - kríž (1907) v obci

V obci pri hlavnej ceste je kríž z roku 1907. Podľa zakladateľského nápisu, vytesanom priamo do telesa kríža, ho dali postaviť Gašpar Stašek a manželka Júlia, rod. Pecha. Kríž pozostáva z jednoduchých plochých kubusov a je umiestnený v novodobejšej ohrádke, zvarenej z roksorových tyčí.

 

Na česť a chválu

Pánu Bohu

vjenovali manželia

KAŠPAR a JULIA STAŠEK

rod. Pecha

1907.