Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch

V osade Húšky, patriacej k Borskému Svätému Juru, je kamenný kríž (4 m) z roku 1902. Letopočet spolu so zakladateľským nápisom je vyrytý zozadu. V tom čase ešte v osade nebol kostol a obyvatelia Húšok zvykli navštevovať bohoslužby vo vzdialenom Závode, ale po postavení kríža až do roku 1937, keď si vysvätili kaplnku Božského srdca, práve pri kríži vykonávali rôzne pobožnosti.* Na opravenom kríži je pekný lampáš. Kríž je signovaný výrobcom (F. Štábla Hodonín). 

 

Ku cti a chvale Boží

založili tento kríž

Húškovski majiteli

I. P. 1902.

Posvicený 4. mája.

 

* Ondrej Hušek: Ako sa žilo v osade Húšky, in: Záhorie 3/2004, str. 28