Borský Svätý Jur - kríž (1888) za obcou

Za obcou pri ceste do Kuklova je v jednoduchej novodobejšej železnej ohrádke  kamenný kríž z roku 1888. Tento letopočet je súčasťou nápisu na tabuľke zakladateľov kríža. Kríž dali postaviť Gregor Leskofský s manželkou Helenou, rod. Kratochvíla. Na nosnom kubuse je aj ďalšia tabuľka, s krížom asi nesúvisiaca. Vyjadruje vďaku Panne Márii za záchranu pri autohavárii. Dominujúcim prvkom na kríži je dnes prázdna nika a masívny kubus, zošikmený na spôsob striešky, deliaci podstavcovú časť od samotného kríža.

 

Na památku od

Gregora Leskofskeho

aj od

Heleny Leskofskej

rodenej Kratochvyla.

1888.

 

Z vďačnosti P. MÁRI

pri záchrane

autohavárii. 9.II.1974

rod. J. K. BRATISLAVA

 

Kríž v tomto priestore, len asi pár desiatok metrov bližšie k obci je zaznačený už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.