Borský Peter - kríž (1914) v obci

Pri chodníku ku peterskému cintorínu je kamenný kríž s pylónom z roku 1914. Tento letopočet je priamo vytesaný do podstavca. Iné nápisy na kríži nie sú. Predchodca tohto kríža je zakreslený na mape 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie, existoval už v 2. polovici 19. storočia.

Kamerové systémy