Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom

V obci pred kostolnou ohradou je kamenný kríž s pylónom a predsadenou sochou Panny Márie z roku 1887. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dala postaviť Mária Šajdík.

 

NA ČEST

A CHVALU BOŽU

TENTO KRIŠ

DALA VISTAVIT

ŠAJDIK MARIJA

RO 1887.