Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom

Pred peterskou kostolnou ohradou je kamenný kríž s pylónom a predsadenou sochou Panny Márie. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dala postaviť Mária Šajdík v roku 1887.

 

NA ČEST

A CHVALU BOŽU

TENTO KRIŠ

DALA VISTAVIT

ŠAJDIK MARIJA

RO 1887.

Kamerové systémy