Borský Mikuláš - kríž (2013) v chotári

Asi v roku 2013 bol postavený malý liatinový kríž na mieste pôvodnejšieho obrázka na rázcestí ku kaplnke sv. Márie Magdalény a do Bílkových Humeniec. Nahradili ním obrázok, ktorý tu stával na drevenej konštrukcii v tvare krížika. Na tomto mieste stával kríž aspoň od doby 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska (1. polovica 19. storočia). V kartuši nového kríža je krátky nábožný nápis (PANNA MÁRIA ORODUJ ZA NÁS...).

Kamerové systémy