Borský Mikuláš - kríž (1925) za obcou

Za obcou pri ceste do Lakšárskej Novej Vsi je kamenný kríž z roku 1925. Kríž je zrekonštruovaný. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť vnuci manželov Pavla Totku a Juliany, rod. Vaňkovej.

 

Ku cti a chvále Božej

dali postaviť tento pomník

vňukovia nebohému

Pavlovi Totkovi

a jeho manželke

Juliáňe rod. Vaňkovej.

B. P. 1925.