Borský Mikuláš - kríž (1917) v chotári

V mikulášskom chotári pri ceste ku kaplnke sv. Márie Magdalény je kamenný kríž z roku 1917. Letopočet je vyrytý na telese podstavca. Okrem neho je do čela podstavca vsadená tabuľa zakladateľov, podľa ktorej kríž dali postaviť Adam Cintula s manželkou Máriou, rod. Hlavenka. Kríž napodobuje tvary kríža z roku 1900 z okraja mikulášskeho intravilánu.

 

Ku cti a chvále

Ukrižovaného

vystaviť dali:

CZINTULA

Adam

a manželka

HLAVENKA

Maria

Kamerové systémy