Borský Mikuláš - kríž (1900) na kraji obce

Na okraji obce pri ceste ku kaplnke sv. Márie Magdalény je kamenný kríž z roku 1900. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Spolok svätého ruženca a obyvatelia obcí Borského Svätého Mikuláša a Borského Svätého Petra. Na nosnom kubuse je tabuľka, ktorú pridal študent v maturitný deň roku 1945. Kríž je signovaný výrobcom (V. Beck Prostějov - Strážnice). Bol postavený pravdepodobne na mieste staršieho, ktorý je v týchto miestach zaznačený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

 

Ku cti

Božej

postavili

Spolok rúženský

a

farníci z obce

Búr. sv. Mikuláša

a

Búr. sv. Petra

roku

1900.

 

MILUJ LEN JEDNO SRDCE,

KTORÉHO LÁSKA  JE ČISTÁ,

KTORÉ ŤA NIKDY NESKLAME

SRDCE JEŽIŠA KRISTA.

F. M. V DEŇ MATÚRY 31. 7. 1945

Kamerové systémy