Borský Mikuláš - kríž (1857, 1910) pri kaplnke

Pri kaplnke v obci je kamenný kríž, z ktorého sa v pôvodnej forme zachoval len podstavec. Je úzky so zvislým rebrovaním, typickým pre kríže v Borskom Mikuláši. Podľa vytesaného nápisu kríž postavili v roku 1857 potomkovia Petra Beníka, najskôr ako naplnenie jeho poslednej vôle. V roku 1910 prebehla renovácia kríža, netušíme do akej miery je nápis pozmenený oproti pôvodnému zakladateľskému.

 

NAKLADEM

POTOMKU

PETRA BENIKA

ROKU 1857

OBNOVENÝ

R. 1910.

Kamerové systémy