Borský Mikuláš - kríž (1857, 1910) pri kaplnke

Pri kaplnke v obci je kamenný kríž, z ktorého sa v pôvodnej forme zachoval len podstavec. Je úzky so zvislým rebrovaním, typickým pre kríže v Borskom Mikuláši. Podľa vytesaného nápisu kríž postavili v roku 1857 deti Petra Beníka, najskôr ako naplnenie jeho poslednej vôle. V roku 1910 prebehla renovácia kríža, zaznamenaná v nápise, netušíme do akej miery je nápis pozmenený oproti pôvodnému zakaladateľskému.

 

NAKLADEM

POTOMKU

PETRA BENIKA

ROKU 1857

OBNOVENÝ

R. 1910.