Bílkove Humence - kríž na cintoríne

Na cintoríne v Bílkových Humenciach je ústredný liatinový kríž na kamennom podstavci bez identifikujúcich nápisov. V nápisovej kartuši je len krátky dušičkový nápis štetcom ODPOČÍVAJTE V POKOJI.