Bílkove Humence - kríž (2008) pri Sokolde

Na poľnej ceste ku VO Záhorie, za dnes už nejestvujúcou samotou Sokold stojí starodávny drevený kríž s ľaliovitým ukončením ramien. Poslednou dobou bol značne schátralý a keďže bol priamo zakopaný v zemi, jeho degradácia bola rýchla. Pravdepodobne už bol aspoň raz znížený o odhnitú spodnú časť.
Na mieste postavili 22. októbra 2008 (tento letopočet je bielou farbou zaznamenaný zozadu na podstavci) nový kamenný kríž s nikou v podobe jaskyne, pričom starý kríž ponechali. Pri novom kríži použili kameň z poškodeného a zrušeného pomníka z blízkeho cintorína.
Kríž na tomto mieste existoval už v 1. polovici 19. storočia. Aj s majerom Sokold ho zaznamenali kartografi 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.