Bílkove Humence - kríž (1929) v obci

Kamenný kríž v severnej časti obce dali postaviť podľa zakladateľského nápisu Michal Škápik s manželkou Katarínou, rod. Májek, v roku 1929. Je na ňom signatúra výrobcu Grünwald Senica.

 

Ku cti Panny Marie

RUŽENSKEJ postavit dal

MICHAL ŠKÁPIK

a manželka

KATERINA rod. MÁJEK.