Zohor - kríž (1949) v chotári

Za obcou pri ceste Vysokej pri Morave je kameninový kríž, prezývaný Študentský. Dali ho postaviť zohorskí študenti a ochotníci z výnosov za divadelné predstavenia v roku 1949. V roku 1994 vyhlásili v obci zbierku na jeho obnovu a ešte ten rok bol opravený. Bohužiaľ vandali v júli 2010 kríž rozbili a obyvatelia Zohoru ho museli dať znovu opraviť. Sprievodné nápisy sú vytesané priamo do telesa kríža. Na podstavci je signatúra kamenára F. KALIŠ  ŠAŠTÍN. Študentský kríž možno považovať za nástupcu staršieho, ktorý na tomto mieste už existoval skôr. Je totiž zakreslený na mape medzivojnovej čsl. republiky.

 

   JA SOM CESTA PRAVDA A ŽIVOT  

CESTA PO KTOREJ MÁŠ KRÁČAŤ

PRAVDA V KTORÚ MÁŠ VERIŤ

ŽIVOT KTORÝ MÁŠ ŽIŤ

 

Zohorskí študenti a ochotníci

R 1949

 

OBNOVENÉ R 1994

                    2010