Zohor - kríž (1912) za obcou

Kamenný kríž za obcou neďaleko kaplnky sv. Izidora bol postavený v roku 1912. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Ignác Vachálek s manželkou Jozefkou, rod. Valovič. Kríž je po architektonickej stránke zložitý. V podstate sa skladá z podstavcovej časti, nad ktorou je nika inscenovaná do pseudogotického portálu a samotná krížová nadstavba. V nike je pôvodná socha Panny Márie, na kríži už len nepôvodná liatinová soška Krista. Kríž by si zasluhoval dôslednejšiu opravu.

 

Tento Znak Spasenia k ucteniu

  Krista Pána za nás ukrižovaného a 

ku rozmnoženiu pobožnosti

z nábožnej lásky postavili

Vachálek Ignác

a manželka jeho

       Jozefka rod. Valovič      

v roku Pána 1912.

 

Patrónom kríža, ktorý volajú Katušových, je Viktor Valovič z domu oproti.

 

Anka Havlíková: Ozveny o krížoch, in: Zohorské ozveny 4/1995, str. 8