Zohor - kríž (1742 ?) pred kostolom

Pred zohorským kostolom stojí  kríž s pilierom. V hornej časti piliera z čelného pohľadu je dekoratívna výzdoba v podobe reťazca troch ľalií nad sebou. Na krížovej nadstavbe je zachovalá socha Krista. Kríž má svoju blízku analógiu pred kostolom v Lábe. Ten sa líši len v detailoch (socha Krista má opačne orientovanú rúšku, profilácia rímsy je podobná, namiesto reťazca ľalií je reťazec listov viniča a malý rozdiel je v podstavci). Na podstavci lábskeho je vyrytý letopočet 1743. Zozadu piliera zohorského kríža je vyrytá dvojica iniciál s letopočtom na ktorom je ťažšie rozlišiteľná tretia číslica, pravdepodobne je to 4 (I. W. 17?2). Ťažko dať do súvisu s týmto krížom informáciu, že v roku 1839 pred kostolom postavili kríž Michal Vlček a Sebastián Mifkovič.*

 

* Oľga Drahošová: Kultúrne pamiatky, in: Zohor, Zohor 2014, str. 193