Závod - kríž (2000) misijný

Pri kostole Sv. Michala Archanjela je drevený misijný kríž (5m). Bol vztýčený na prelome rokov 1999 a 2000, keď sa tu konali misie, na mieste staršieho misijného kríža.*

O pôvodnejšom misijnom kríži p. Zajíček napísal, že pochádzal pavdepodobne z roku 1937. Bola na ňom drevená polychrómovaná plastika Krista.**

Na kríži je vyrytý nápis:

   PAMIATKA NA SVATÉ MISIE  

A. D.

MM

 

Zozadu je vyryté:

   VYHOTOVIL  

P. MILAC

 

* www.zavod.ocu.sk

** Štefan Zajíček: Stavebné a umelecko-historické pamiatky obce Závod, in: Závod - príloha časopisu Záhorie 4/1997, Skalica 1997, str. 38