Závod - kríž (1997) v chotári

V závodskej chotárnej časti Dlhé lúky je drevený kríž pri ceste z Moravského Sv. Jána do Veľkých Levár. Bol vztýčený roku 1997, keď tu nahradil starší, ktorý tu podľa máp stával už pred rokom 1938. Kríž je bez identifikujúcich nápisov. Kríž je v tomto priestore, na križovatke ciest, zakreslený aj na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.