Závod - kríž (1997, 2014) pred školou

V roku 1997 pri príležitosti storočnice vysviacky kostola sv. Michala Archanjela boli v Závode obnovené celkom 4 kríže z agátového dreva pri škole, pri cintorínskom kostole, pri hlavnej ceste do Bratislavy ("Dlhé lúky") vedúcej extravilánom obce a na ulici vedúcej do Veľkých Levár. Kríže boli rovnakého tvaru a nahradili nimi staršie drevené. Zhotovil ich vo svojej dielni stolár František Orgoň.
O kríž pri škole sa už od detstva starala pani Margita Sulíková z blízkeho domu. Okolo roku 2013 sa kríž začal nakláňať a hrozilo, že spadne. Bol len jednoducho osadený do zeme. V obci sa rozhodli ho preventívne odstrániť. V máji roku 2013 ho demontovali a zároveň zrezali susediaci smrek. Drevo starého kríža bolo ale zdravé, preto je v pláne použiť ho na obnovu iného kríža.
Pri škole bol postavený nový kríž. Kríž rovnakých proporcií z dubového dreva a opieskovanie liatinového pôvodného korpusu Krista zabezpečili sponzorsky miestne firmy. Samotné stolárskej práce na kríži previedol stolár Peter Milac. Kríž bol osadený do betónového základu na zpevňujúcej železnej pätke už v roku 2014 a jeho posviacku vykonal 15. marca 2015 kňaz Peter Kudláč.

 

Ivana Potočňáková: Kríž v novom šate: in: Svitanie, časopis farnosti Sv. Michala Archanjela v Závode 1/2015, str.15, 16